Öppet som (o)vanligt

Våra kunder, medarbetare och partners hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Den 29 oktober kom de skärpta allmänna råden för vår region, Östergötland, där rekommendationen är att undvika platser inomhus och utomhus där trängsel kan uppstå. Dessa rekommendationer gäller till och med den 19 november men kan förlängas. Här hittar du de skärpta rekommendationerna i sin helhet.

Vi behöver alla hjälpas åt och följa de utfärdade rekommendationerna. i-HUSET är en allmän plats med samhällsviktiga funktioner. Därför har vi öppet ordinarie öppettider för att fortsätta skapa en hög tillgänglighet och ge dig som besökare möjlighet att anpassa ditt besök och komma till oss vid tidpunkter som inte är lika välbesökta.

När är det minst besökare på i-HUSET? (Se våra öppettider här)
Om du planerar att besöka oss så har vi vanligtvis färre besökare följande tider och dagar:

Vardagar

Kl. 10.00 – 11.30
Kl. 13.30 – 15.00
Kl. 19.00 – 20.00

Helger

Kl. 10.00 – 11.00
Kl. 17.00 - 18.00

Kom ihåg att:
- Tvätta händerna ofta och håll god handhygien.
- Använd gärna vår handdesinfektion som finns runt om i centrat.
- Stanna hemma vid minsta symptom.
- Avstånd är omtanke. Tänk på att hålla avstånd till personen framför dig.
- Var uppmärksam på våra avståndsmarkeringar i centret och i butikerna.
- Följ våra separerade in- och utgångar till och från i-HUSET.


Flera av våra butiker erbjuder tjänster såsom att ringa in en beställning och få den levererad till vår parkering så att du inte behöver gå in i centrat. Vi uppdaterar tjänster och service löpande här.

Tillsammans ska vi bidra till att smittspridningen minskar ❤

---------------------

Vi genomför följande extra åtgärder i i-HUSET för att förhindra spridningen av Coronaviruset (COVID-19):

 • Extra fokus ur städsynpunkt på ytor som vidrörs av många människor exempelvis räcken, handledare på rulltrappor, dörrhandtag och hissknappar.
 • I största möjliga mån erbjuder vi handsprit till våra kunder på våra offentliga toaletter (just nu har vi bekymmer med långa leveranstider).

24 mars - Ny föreskrift från Folkhälsomyndigheten gällande köbildning

 • Informationsskyltar och golvmarkeringar vid våra restauranger/caféer.
 • Minskat antal bordsplatser samt i restauranger/caféer.
 • Större avstånd mellan bordsplatserna i restauranger/caféer.

1 april - Ny föreskrift från Folkhälsomyndigheten gällande trängsel och köbildning

 • Tillsammans med våra butiker och restauranger säkerställer vi att du ska känna dig trygg hos oss och det gör vi genom visa genom markering på golv var du ska vänta i situationer där kö kan bildas.
 • Skyltar om att hålla avstånd utanför och innanför entréerna.

7 maj - Nya golvedekaler gångar

 • Golvdekaler i gångarna genom hela i-HUSET med uppmaning att hålla avstånd. 

23 juni - Markerade IN- och UTgångar

 • Dekaler på entrédörrarna som visar vilken dörr man går in och ut genom för att minska trängsel och göra det lättare att hålla avstånd vid in- och utpassage.

28 augusti - Handsprits-dispenserar

 • Handsprits-dispenserar placerade runt om i köpcentrumet.  

1 september - Fler timmar att besöka oss på

 • Ordinarie öppettider, helger kl. 10-20 och vardagar kl. 10-18.

Vecka 45 & 46

 • För att undvika trängsel har vi stängt av våra lekytor på i-HUSET.