Information med anledning av Covid-19

Våra generösa öppettider ger dig fortsatt möjlighet att anpassa ditt besök och komma till oss vid tidpunkter när vi har färre besökare såsom de två första och sista timmarna på dagen.


Vi vill fortsatt uppmuntra dig som besökare att:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och håll god handhygien. Använd gärna vår handdesinfektion. 
 • Ha omtanke och håll avstånd till personer omkring dig.
 • Följ de separarerade in- och utgångarna in till och ut från i-HUSET och butikerna.

Pick up point
Du kan fortfarande handla via vår Pick up point. Mer information och anslutna butiker här.

Våra kunder, medarbetare och partners hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.
Ta hand om dig själv och varandra ❤

---------------------

Vi genomför fortfarande extra åtgärder på i-HUSET för att förhindra
spridningen av Covid-19:

 • Extra fokus ur städsynpunkt på ytor som vidrörs av många människor exempelvis räcken, handledare på rulltrappor, dörrhandtag och hissknappar.
 • Handdesinfektion på olika platser runt om i centrat.

23 december 2021 - Förstärka restriktioner

 • Information om hur man kan planera sitt besök och undvika smittspridning.
 • Möjlighet att tvätta händer eller använda handsprit.
 • Maxantal i butikerna.
 • Minst 1 meter mellan varje bord i våra restauranger och caféer.
 • Endast sittande matgäster. Mat får hämtas vid disk. Tänk på att hålla avstånd vid hämtning av mat.

  1 december 2021 - Återinförda restriktioner
 • Avståndsmarkeringar och riktningsanvisningar i trängre passager i centrat.
 • Markerade in- och utgångar i centrat och i butikerna
 • Information om besöksflöde för att kunna planera besöket till tider när det är färre besökare på vår webbsida, på skärmar i centrat samt för varje butik på butikernas entréer.
 • Uppmaningar om att hålla avstånd på golvmarkeringar och skyltar i centrat och i butikerna.

29 september 2021 - Lättnader i restriktioner

 • Här  kan du läsa mer om vad som gäller kring restriktioner efter den
  29 september.

16 augusti 2021 - Återgång öppettider butiker

 • Återgång från tillfälligt förändrade öppettider till ordinarie öppettider i alla butiker. Se våra ordinarie och avvikande öppettider på helgdagar här.

15 juli 2021 - Lättnader i restriktioner

 • Maxantalet för besökare i varje butik tas bort. 

1 juli 2021 - Nya restriktioner för caféer och restauranger

 • Max 8 personer vid samma bord i våra restauranger.
 • Tack för att du fortsätter att hålla avstånd när du besöker oss. 

3 juni 2021 - Nya restriktioner för caféer och restauranger

 • Max 4 personer vid samma bord i våra restauranger.
 • Tack för att du fortsätter att hålla avstånd när du besöker oss. 

1 mars 2021 - Nya restriktioner för caféer och restauranger

 • Max 1 person per bord.
 • Skyltar vid ingångar och dekaler på bord i kaféer och restauranger. 

10 januari 2021 - Max antal besökare och färre sittytor i gångarna

 • Maxantal besökare i varje butik. Max antalet informeras på respektive butiks entré
 • Reducerat antal sittplatser och loungemöbler i centrats gångar för att minska trängsel.

Vecka 52 - Nya skyltar 

 • Nya skyltar med uppmaning att hålla avstånd i centrat.

18 december - Nya restriktioner för caféer och restauranger

 • Minskat antal sittplatser i restauranger/caféer.
 • Max 4 personer per sällskap vid besök i restauranger/caféer.

27 november - Lansering Pick up point

Vecka 47 - Separerade in- och utgångar

 • Separerade in- och utgångar till centrat. 

Vecka 45 & 46 -Avstängda lekytor

 • För att undvika trängsel har vi stängt av våra lekytor på i-HUSET.

1 september - Fler timmar att besöka oss på

 • Ordinarie öppettider, helger kl. 10-20 och vardagar kl. 10-18.

28 augusti - Handsprits-dispenserar

 • Handsprits-dispenserar placerade runt om i köpcentrumet.  

23 juni - Markerade in- och utgångar

 • Dekaler på entrédörrarna som visar vilken dörr man går in och ut genom för att minska trängsel och göra det lättare att hålla avstånd vid in- och utpassage.

7 maj - Nya golvedekaler gångar

 • Golvdekaler i gångarna genom hela i-HUSET med uppmaning att hålla avstånd. 

1 april - Ny föreskrift från Folkhälsomyndigheten gällande trängsel och köbildning

 • Tillsammans med våra butiker och restauranger säkerställer vi att du ska känna dig trygg hos oss och det gör vi genom visa genom markering på golv var du ska vänta i situationer där kö kan bildas.
 • Skyltar om att hålla avstånd utanför och innanför entréerna.

24 mars - Ny föreskrift från Folkhälsomyndigheten gällande köbildning

 • Informationsskyltar och golvmarkeringar vid våra restauranger/caféer.
 • Minskat antal bordsplatser samt i restauranger/caféer.
 • Större avstånd mellan bordsplatserna i restauranger/caféer.