Information med anledning av Covid-19, Coronaviruset

Våra kunder, medarbetare och partners hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Vi följer utvecklingen av situationen, samt de rekommendationer som de svenska myndigheterna och WHO (World Health Organisation) ger kring Coronaviruset (COVID-19).

Vi vill uppmuntra dig som besökare att:

 • Tänk på varandra. Håll avstånd till andra personer.
 • Undvik trängsel vid eventuell köbildning.

Vi genomför följande extra åtgärder i i-HUSET för att förhindra spridningen av Coronaviruset (COVID-19):

 • Extra fokus ur städsynpunkt på ytor som vidrörs av många människor exempelvis räcken, handledare på rulltrappor, dörrhandtag och hissknappar.
 • I största möjliga mån erbjuder vi handsprit till våra kunder på våra offentliga toaletter (just nu har vi bekymmer med långa leveranstider).

24 mars - Ny föreskrift från Folkhälsomyndigheten gällande köbildning

 • Informationsskyltar och golvmarkeringar vid våra restauranger/caféer.
 • Minskat antal bordsplatser samt i restauranger/caféer.
 • Större avstånd mellan bordsplatserna i restauranger/caféer.

1 april - Ny föreskrift från Folkhälsomyndigheten gällande trängsel och köbildning

 • Tillsammans med våra butiker och restauranger säkerställer vi att du ska känna dig trygg hos oss och det gör vi genom visa genom markering på golv var du ska vänta i situationer där kö kan bildas.
 • Skyltar om att hålla avstånd utanför och innanför entréerna.

7 maj - Nya golvedekaler gångar

 • Golvdekaler i gångarna genom hela i-HUSET med uppmaning att hålla avstånd. 

23 juni - Markerade IN- och UTgångar

 • Dekaler på entrédörrarna som visar vilken dörr man går in och ut genom för att minska trängsel och göra det lättare att hålla avstånd vid in- och utpassage.

28 augusti - Handsprits-dispenserar

 • Handsprits-dispenserar placerade runt om i köpcentrumet.  

1 september - Fler timmar att besöka oss på

 • Ordinarie öppettider, helger kl. 10-20 och vardagar kl. 10-18.

Här hittar du mer information kring Coronaviruset och de rekommendationer vi följer: Folkhälsomyndigheten.