ÅTGÄRDER COVID-19


Våra kunder, medarbetare och partners hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Den 10 januari trädde pandemilagen i kraft.
Här kan du läsa mer om Pandemilagen och vad den innebär.

Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd
Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk och tvätta händerna ofta. Använd även gärna vår handdesinfektion som finns utplacerad runt om i centrat. 

Planera ditt besök
Planera gärna ditt besök till tider på dagen när det är mindre besökare i centrat såsom första och sista timme på dagen samt mitt på dagen på vardagar mellan 13.30-15.00. 

Kom ihåg att:
 • Tvätta händerna ofta och håll god handhygien.
 • Använd gärna vår handdesinfektion som finns runt om i centrat.
 • Stanna hemma vid minsta symptom.
 • Avstånd är omtanke. Tänk på att hålla avstånd till personer omkring dig.
 • Var uppmärksam på våra avståndsmarkeringar i centret och i butikerna.
 • Följ våra separerade in- och utgångar till och från i-HUSET.
 • Handla gärna via vår Pick up point. Mer information och anslutna butiker här.
Tillsammans ska vi bidra till att smittspridningen minskar ❤

---------------------

Vi genomför följande extra åtgärder i i-HUSET för att förhindra spridningen av Coronaviruset (COVID-19):
 • Extra fokus ur städsynpunkt på ytor som vidrörs av många människor exempelvis räcken, handledare på rulltrappor, dörrhandtag och hissknappar.
 • Handdesinfektion på olika platser runt om i centrat.

16 augusti 2021 - Återgång öppettider butiker

 • Återgång från tillfälligt förändrade öppettider till ordinarie öppettider i alla butiker. Se våra ordinarie och avvikande öppettider på helgdagar här.

15 juli 2021 - Lättnader i restriktioner

 • Maxantalet för besökare i varje butik tas bort. 

1 juli 2021 - Nya restriktioner för caféer och restauranger

 • Max 8 personer vid samma bord i våra restauranger.
 • Tack för att du fortsätter att hålla avstånd när du besöker oss. 

3 juni 2021 - Nya restriktioner för caféer och restauranger

 • Max 4 personer vid samma bord i våra restauranger.
 • Tack för att du fortsätter att hålla avstånd när du besöker oss. 

1 mars 2021 - Nya restriktioner för caféer och restauranger

 • Max 1 person per bord.
 • Skyltar vid ingångar och dekaler på bord i kaféer och restauranger. 

10 januari 2021 - Max antal besökare och färre sittytor i gångarna

 • Maxantal besökare i varje butik. Max antalet informeras på respektive butiks entré
 • Reducerat antal sittplatser och loungemöbler i centrats gångar för att minska trängsel.

Vecka 52 - Nya skyltar 

 • Nya skyltar med uppmaning att hålla avstånd i centrat.

18 december - Nya restriktioner för caféer och restauranger

 • Minskat antal sittplatser i restauranger/caféer.
 • Max 4 personer per sällskap vid besök i restauranger/caféer.

27 november - Lansering Pick up point

Vecka 47 - Separerade in- och utgångar

 • Separerade in- och utgångar till centrat. 

Vecka 45 & 46 -Avstängda lekytor

 • För att undvika trängsel har vi stängt av våra lekytor på i-HUSET.

1 september - Fler timmar att besöka oss på

 • Ordinarie öppettider, helger kl. 10-20 och vardagar kl. 10-18.

28 augusti - Handsprits-dispenserar

 • Handsprits-dispenserar placerade runt om i köpcentrumet.  

23 juni - Markerade in- och utgångar

 • Dekaler på entrédörrarna som visar vilken dörr man går in och ut genom för att minska trängsel och göra det lättare att hålla avstånd vid in- och utpassage.

7 maj - Nya golvedekaler gångar

 • Golvdekaler i gångarna genom hela i-HUSET med uppmaning att hålla avstånd. 

1 april - Ny föreskrift från Folkhälsomyndigheten gällande trängsel och köbildning

 • Tillsammans med våra butiker och restauranger säkerställer vi att du ska känna dig trygg hos oss och det gör vi genom visa genom markering på golv var du ska vänta i situationer där kö kan bildas.
 • Skyltar om att hålla avstånd utanför och innanför entréerna.

24 mars - Ny föreskrift från Folkhälsomyndigheten gällande köbildning

 • Informationsskyltar och golvmarkeringar vid våra restauranger/caféer.
 • Minskat antal bordsplatser samt i restauranger/caféer.
 • Större avstånd mellan bordsplatserna i restauranger/caféer.