Friskrivning

Upphovsrätt

All information på IKEA Centres webbplats är föremål för upphovsrätt som innehas av IKEA Centres. Detta innebär att, med undantag för strikt privat bruk, får informationen inte kopieras, ändras, överföras och / eller lagras i någon form, utan skriftligt tillstånd från IKEA Centres. I händelse av personligt bruk, måste ett meddelande om IKEA Centres upphovsrätt inkluderas.

Otillåten användning av IKEA Centres webbplats och dess innehåll är strängt förbjudet. Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Varumärken

Rättigheterna till de varumärken som visas på IKEA Centres webbplats innehas antingen av IKEA Centers eller någon av dess partners. Följaktligen kan varumärkena inte användas utan skriftligt tillstånd från IKEA Centres eller någon annan innehavare av varumärkesrättigheterna.

Friskrivning

IKEA Centres vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt och uppdaterad. Uppgifter på webbplatsen är endast avsedda som information och IKEA Centres tar inget ansvar för att de är fullständiga eller korrekta. All information på denna webbplats kan komma att ändras.

IKEA Centres strävar efter att tillhandahålla en webbplats av högsta kvalitet. IKEA Centres kan dock inte garantera att denna webbplats är ostörd och felfri. IKEA Centres kan därför inte hållas ansvarigt för någon användning av denna webbplats eller avsaknad av den. Inte heller kan IKEA Centres hållas ansvarigt för eventuella virus eller liknande element på denna webbplats. Dessutom är IKEA Centres inte ansvarigt för något innehåll på tredje mans webbplats som IKEA Centres webbplats länkar till.