Lekia

Lekia

Lekia skapar produkter för moderna, aktiva föräldrar som ger det bästa till sina barn. Vi ser det som vår uppgift att bidra till barnets utveckling genom att erbjuda bra leksaker som stimulerar barnet genom lek. Lekia utvecklar leksaker som innebär lekglädje för barnet och som samtidigt tillgodoser barnets behov i olika utvecklingsfaser. Lekia är en pålitlig "partner" till föräldern, ett stöd.

Kontakt

Våning

Våning 1