Gratis parkering & cykelställ

På vår parkering finns 1400 gratis parkeringsplatser. Vi har även cykelställ både utanför norra och södra entrén.