Gratis Wifi

På i-HUSET finns det gratis wifi.
Du behöver bara klicka på i-HUSET wifi i din wifi-lista och godkänna användarvillkoren.

Happy surfing!