Lekytor

På i-HUSET finns två stycken lekplatser - en på Matloftet samt en utanför i-HUSETs södra entré.

På Matloftet kan barnen bli vem man vill i lekplatsen Lilla Linköping. Bli kapten på Göta Kanal, ingenjö...