Rulltrappa

På i-HUSET finns rulltrappor upp till plan 2 innanför Södra entrén samt i mitten av centrat, vid Akademibokhandeln. De butiker som ligger på två plan har även rulltrappor inne i butikerna.